Den sista väntan ger stunder vid städet, här är dagens skapelse, en ”våtflugepuppa” a´la Klingberg. Flugan binds med sparsamt dressad kropp, glest hackel och en nätt polyvinge. Skall flugan presenteras hängande i ytfilmen stryks en droppe silicongel på vingen som då bär upp resten av flugan som kommer hänga strax under ytan.


Test av kreationerna kan bli 24-25 maj i Finland, sedan förhoppningsvis en tur till Lungsjöån och sedan blir det på riktigt i Gimdalen 18-19 Juni.